PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Nasazení nových funkcionalit registru práv a povinností

O víkendové odstávce 4. – 5. 3. 2017 byla na produkční prostředí nasazena první část funkcionality projektu „Optimalizace procesů ohlašování agend a oznamování působností v Registru práv a povinností", který řeší implementaci změn v programovém aplikačním vybavení IS RPP vyplývajících ze zákona č. 192/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétně se jedná o funkcionalitu řešící požadavky vyplývající ze zákona č. 192/2016 Sb. související s optimalizací procesů registrace agend a působností a rozšířením matice oprávnění.  Hlavní oblastí změn je:

  • úprava existujícího systému sběru dat o přístupech do agendových informačních systémů tak, aby vznikly referenční údaje o oprávnění pro přístup k údajům agendových informačních systémů obdobně, jako dnes existují oprávnění pro přístup k údajům základních registrů,
  • provedení změn v ohlášení agend a zajišťování opakované registrace agend a působností OVM v agendách.