PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přeregistrace agendy v AIS působnostním - stručný přehled

Správný postup při přeregistraci agendy v AIS působnostním Ukončit původní agendu k požadovanému datu – např. k datu účinnosti právního předpisu (ohlašovatel + správce RPP – dobře odhadnout jaký čas je třeba na provedení změn – viz níže). Vytvořit nové ohlášení agendy pomocí volby Vytvoření ohlášení agendy z existujícího (ohlašovatel). Registrace nově ohlášené agendy (správce RPP). Oznámení působnosti OVM v nové verzi agendy (příslušné OVM), protože ukončením platnosti staré verze agendy dojde také k ukončení všech oznámených působností.

Doporučení pro stanovení termínu zahájení procesu přeregistrace:

 • Celý proces lze naplánovat tak, aby údaje v RPP na sebe navazovaly v souladu s právním předpisem.
 • Ukončení agendy a registrace nové agendy může být provedeno v dostatečném předstihu před vlastním ukončením platnosti staré agendy a začátkem platnosti nové agendy a proces ohlášení působnosti OVM v nové verzi agendy může proběhnout také před ukončením platnosti agendy a tudíž před ukončením působnosti OVM v původní verzi agendy.
 • Délka procesu přeregistrace = doba návrhu na ukončení agendy v AISP (cca 1 den) + doba pro schválení ukončení správcem RPP (cca 3 dny) + doba potřebná pro vytvoření nového ohlášení + doba pro registraci agendy správcem RPP (cca 14 dnů) + doba na ohlášení působností OVM v agendě (30 dnů) + doba na registraci působností OVM v agendě (10 dnů).

Poznámky ke stanovení data ukončení agendy a zahájení platnosti nové verze

 • Ukončení agendy je většinou určené právním předpisem – např. nabytím účinnosti zákona.
 • V AIS působnostním lze ukončit agendu k libovolnému dni v budoucnu.
 • Po schválení ukončení agendy je datum ukončení zapsáno do RPP.
 • Datum platnosti nové verze agendy musí být o jeden den větší než datum ukončení předchozí verze.
 • Po registraci nového ohlášení je agenda zapsána do RPP (to může proběhnout dříve než je datum začátku platnosti agendy).

Příklad

 • Ohlašovatel ví, že novela zákona nabyde účinnosti 1. 4. 2016.
 • 26. 1. 2016 se ukončí ohlašovatel původní agendu s datem ukončení k 31. 3. 2016.
 • Po odsouhlasení ukončení agendy správcem RPP (28. 1. 2016) může ohlašovatel začít vytvářet nové ohlášení agendy z původního, kde nastaví platnost agendy od 1. 4. 2016.
 • 2. 2. 2016 odešle ohlašovatel novou verzi ohlášení agendy k registraci MV.
 • 16. 2. 2016 provede správce RPP registraci nového ohlášení agendy, od tohoto data jsou údaje o nové verzi agendy zapsány v RPP a OVM dostanou výzvu k oznámení působnosti v nové agendě a mohou oznamovat působnost (mají na to ze zákona lhůtu 30 dnů).
 • 31. 3. 2016 (24:00) je v RPP ukončená původní verze agendy a zrušeny všechny působnosti k této verzi agendy a pokud jsou oznámeny a registrovány působnosti OVM v nové verzi agendy, tak od 1. 4. 2016 se jimi řídí RPP a ISZR při řízení přístupu k údajům ZR.

Úplná metodika registrace agend a registrace OVM pro výkon agendy.

Kompendium přeregistrace agendy v AIS působnostním.pdf Kompendium přeregistrace agendy v AIS působnostním.pdf (599,10 KB 14.06.2016 18:27)

Správce RPP