PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Soukromoprávní uživatel údajů

 podle § 2 písm. d) zákona o základních registrech

Soukromoprávní uživatel údajů („SPUU“), je podnikající fyzická nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci („OVM“) a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru („ZR“) nebo z agendového informačního systému („AIS“).

SPUU musí současně splňovat podmínky: musí mít právní subjektivitu (IČO), nemůže být OVM a z jiného právního předpisu (tj. mimo zákon č. 111/2009 Sb.) musí vyplývat jeho oprávnění využívat údaje ze ZR nebo z AIS.

Za SPUU nemohou být považovány takové osoby, které při splnění výše uvedených podmínek, nemají zákonné oprávnění přistupovat k údajům dalších agend nebo základních registrů.

 8. srpna 2017, správce RPP