PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Změny v agendovém informačním systému registru práv a povinností (AIS RPP)

Dne 12. 4. 2017 proběhl v budově Ministerstva vnitra seminář týkající se změn agendového informačního systému registru práv a povinností (dále jen „AIS RPP“). Materiály z tohoto semináře jsou k dispozici níže.   

Nová verze AIS RPP byla nasazena do ostrého provozu dne 6. března 2017. Stalo se tak na základě novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZR“). Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější změnu AIS RPP od počátku jeho provozu v roce 2012, která má dopad na všechna ministerstva a ústřední správní úřady, kteří jsou ohlašovateli agend podle § 48 ZZR.

AIS RPP nově umožňuje sdílet agendám navzájem jejich údaje a to plně automatizovaným způsobem. Tato věcná i procesní úprava AIS RPP významně snižuje administrativní zátěž výkonu veřejné správy a to zejména na úseku přenesené působnosti obcí a krajů. Pro dosažení plné výkonové kapacity AIS RPP je nutné na straně ohlašovatelů agend, kteří mají ze zákona povinnost svoje údaje poskytovat dalším orgánům veřejné moci, provést aktualizaci ohlášení agend, která byla po věcné i technické stránce představena již v prosinci roku 2016. 
K úspěšnému provedení tohoto kroku je Ministerstvo vnitra připraveno poskytnout potřebnou metodickou podporu. Předpokládá se, že výše uvedená aktualizace ohlášení agend bude provedena nejpozději do 31. října 2017.


Prezentace: 
PhDr. Jan Tretera: Realizace změn v informačním systému RPP v souvislostí s novelizací zákona č. 111/2009 Sb.pdf PhDr. Jan Tretera: Realizace změn v informačním systému RPP v souvislostí s novelizací zákona č. 111/2009 Sb.pdf (758,20 KB 15.06.2017 08:45)

PhDr. Jan Tretera: K postupu sběru údajů o agendách a oprávněních v informačním systému RPP v souvislostí s novelizací zákona č. 111/2009 Sb.pdf PhDr. Jan Tretera: K postupu sběru údajů o agendách a oprávněních v informačním systému RPP v souvislostí s novelizací zákona č. 111/2009 Sb.pdf (536,67 KB 15.06.2017 08:44)

Mgr. Ondřej Žežula: Datové zprávy a agendy poskytující údaje.pdf Mgr. Ondřej Žežula: Datové zprávy a agendy poskytující údaje.pdf (495,02 KB 15.06.2017 08:45)

Václav Hořeňovský: AIS Působnostní.pdf Václav Hořeňovský: AIS Působnostní.pdf (6,53 MB 15.06.2017 08:51)
 
RNDr. Petr Tiller: eGON Service Bus.pdf RNDr. Petr Tiller: eGON Service Bus.pdf (341,88 KB 15.06.2017 08:46)
Ing. Kateřina Konečná: Projekt Optimalizace RPP.pdf Ing. Kateřina Konečná: Projekt Optimalizace RPP.pdf (458,28 KB 15.06.2017 08:46)