PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní informace

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí slouží k obsahu údajů o územních prvcích, údajů o územně evidenčních jednotkách, adres, územní identifikace a údajích o účelových územních prvcích. Jednotlivé prvky budou zobrazovány nad mapami státního mapového díla a digitálními mapami veřejné správy. RUIAN bude zprostředkovávat i údaje o vlastnictví z informačního systému katastru nemovitostí. Jako jediný registr povede také nereferenční údaje, kterými jsou tzv. „technickoekonomické atributy“ budov (počet podlaží, výměra, připojení na plyn, kanalizaci, vodu způsob vytápění ...)

Je budován v gesci ČÚ zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Všechny adresy budou definovány odkazem na adresní místo v RUIAN. Tím lze zaručit, že údaje se nebudou dublovat a budou vždy aktuální. Součástí tohoto projektu je ještě tzv. „veřejný dálkový přístup“, který bude sloužit zdarma veřejnosti k nahlížení do dat v RUIAN přes internet.

Všechny dokumenty a bližší informace naleznete na stránkách http://www.cuzk.cz/. 

Referenční údaje vedené v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (§ 38):

 • a) území státu
 • b) katastr, parcela, nemovitost
 • c) kraje, obce, části obcí
 • d) ulice, číslo popisné, číslo orientační
 • e) region soudržnosti
 • f) vyšší územní samosprávní celek
 • g) kraj
 • h) okres
 • i) správní obvod obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem
 • j) území obce
 • k) vojenský újezd
 • l) správní obvod v hlavním městě Praze
 • m) městský obvod a městská část ve statutárních městech a v hlavním městě Praze
 • n) základní sídelní jednotka
 • o) katastrální území
 • p) stavební objekt
 • q) adresní místo
 • r) pozemek v podobě parcely

Pozn.:

 • RÚIAN nevede žádné osobní údaje
 • RÚIAN zprostředkovává údaje o vlastnictví z ISKN
 • ROB a ROS vedou pouze odkazy na adresní místa v RÚIAN
 • RÚIAN poskytuje RPP podklady pro vymezení územní kompetence agend