PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Registrace OVM pro výkon působnosti v agendě

Registrace působnosti OVM v agendě probíhá na základě oznámení jednotlivých orgánů veřejné moci k výkonu působnosti v agendě. Na základě vyplněných údajů v oznámení provede Ministerstvo vnitra kontrolu těchto údajů, a pokud bylo v registraci agend požadováno, zašle toto oznámení k posouzení i správci agendy a správcům agendových informačních systémů. Po kladném posouzení je orgán veřejné moci registrován k výkonu působnosti v agendě.