PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Rozporové řízení

Proces iniciovaný orgánem veřejné moci týkající se chybně registrované agendy nebo chybné registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy. Proces zahajuje správce RPP vůči ohlašovateli agendy nebo oznamovateli vykonávání působnosti. Výsledkem je zamítnutí oznámené vady nebo nové ohlášení agendy/oznámení působnosti a registrace.