PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Právo na omezení zpracování

 Máte právo požadovat, aby Správa základních registrů omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a)      popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správa základních registrů mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit; 

b)      zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c)       Správa základních registrů již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a nechcete proto, aby byly vymazány;  

d)      vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správy základních registrů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. 

Pokud jste dosáhl omezení zpracování, budete Správou základních registrů předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.