PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení ID 30286907

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 1. března 2017 č. j. SZR-550-1/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a změn ID 30286907 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 30. března 2017.

V oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení projektů a změn ID 30286907 však došlo k administrativní chybě v bodě 1 písm. e), vzdělání uchazeče, a případní uchazeči mohli tímto být uvedeni v omyl. 

Z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení.

                                                                                              Ing. Michal Pešek

vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registrů

Zrušení výběrového řízení ID 30286907 .pdf Zrušení výběrového řízení ID 30286907 .pdf (170,24 KB 06.04.2017 10:56)
 Zveřejnění na úřední desce ministerstva vnitra