PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení provozu ID 30286907

 V Praze 

Datum: 31. května 2017 

Č. j.: SZR-1024-2/Ř-2017 

Zrušení výběrového řízení 

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 24. dubna 2017 č. j. SZR-1024-1/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení provozu ID 30286907 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 24. května 2017. 

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny 0 žádosti, z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení. 

Ing. Michal Pešek 

vedoucí služebního úřadu 

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení provozu ID 30286907.pdf Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení řízení provozu ID 30286907.pdf (128,90 KB 31.05.2017 11:54)