PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení koncepce a rozvoje ID 30338469

V Praze

15. listopadu 2017

 

 

 

Zrušení výběrového řízení

 

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 13. října 2017 č. j. SZR-2980-2/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení koncepce a rozvoje ID 30338469 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 9. listopadu 2017.

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny 0 žádosti, z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení.

                                                                                              Ing. Michal Pešek

vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registrů

 Zrušení výběrového řízení - odborný rada oddělení koncepce a rozvoje ID 30338469.pdf  Zrušení výběrového řízení - odborný rada oddělení koncepce a rozvoje ID 30338469.pdf (283,80 KB 16.11.2017 12:04)