PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286906

V Praze 21. listopadu 2017

Zrušení výběrového řízení 

Zveřejněním oznámení Ředitele Správy základních registrů jako služebního orgánu příslušného podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) ze dne 17. října 2017 č. j. SZR-3046-2/Ř-2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286906 ve Správě základních registrů s termínem zaslání přihlášek do 15. listopadu 2017.

V termínu, požadovaném pro zaslání přihlášek, byly služebnímu orgánu doručeny 0 žádosti, z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší a na výše uvedené služební místo bude opětovně vyhlášeno nové výběrové řízení.

  Ing. Michal Pešek

vedoucí služebního úřadu

ředitel Správy základních registrů 

Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286906 .pdf Zrušení výběrového řízení na služební místo odborný rada oddělení bezpečnosti ID 30286906 .pdf (290,44 KB 23.11.2017 13:39) 

Zveřejnění na stránkách ministerstva vnitra