PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ukončení platnosti certifikátu

1) Pokud Vám zbývají tři měsíce a méně do vypršení platnosti certifikátu (testovací i produkční prostředí), je třeba si zažádat o nový certifikát k danému AIS. Nejedná se o změnu údajů, ale o vydání nového certifikátu.
Na stránce http://www.szrcr.cz/vyvojari/spravci zvolíte „Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“ a vytvoříte novou žádost o certifikát (připojíte k žádosti nově vygenerovanou část veřejného klíče). Vyskytne-li se problém s využitím formuláře ZFO „Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“ v TESTOVACÍM prostředí (např. formulář po předvyplnění nenabízí požadované číslo AIS apod.), můžete ve výjimečných případech využít jako alternativu formulář „Žádost o nový testovací certifikát“. Upozorňujeme, že tento formulář lze použít výhradně pro TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ. V žádném případě nelze použít v produkčním prostředí.

Žádost o nový testovací certifikát.

2) Po dobu časového překrytí jsou oba certifikáty platné.

3) Certifikáty pro produkční prostředí vydané do 31.8.2012 mají platnost na 1 rok, od 1.9.2012 mají platnost na 3 roky. Certifikáty pro testovací prostředí platí rok.