PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Správci a vývojáři

Pro vývojáře systémů AIS

Tato sekce vám nabídne potřebné informace k vývoji/modifikaci AIS pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí ZR. Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí provozního. Dle podmínek nastavených správcem ISZR je nutné, aby byl AIS, který požaduje připojení k ISZR, otestován proti testovacímu prostředí ZR.

!!! Aktuálně!!! 

Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k ZR

Informace pro OVM a správce AIS v souvislosti s hromadnou editací označení adresy úřadu do ROB

  Rozšíření položkové skladby ROB o označení adresy úřadu

Představení principu fungování základních registrů:

Globální architektura základních registrů (24. 6. 2009)

Globální architektura základních registrů – doplněk (16. 12. 2010)

Sekce pro vývojáře obsahuje tyto informace:

  1. Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR
  2. Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP
  3. Provozní řád ISZR
  4. Popis procesů a podmínek připojení AIS k ISZR
  5. Nástroj referenční agent a testovací data

1. Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR

Katalog eGON služeb verze 9.05
(zveřejněno 12. 12. 2017,  Doplnění popisu služby E94 a aktualizace popisů služeb E20, E21, E22, E29)

Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR k 2. 5. 2017.

Podrobný popis eGON služeb základních registrů 


Popisy datových typů 2017_05_23.zip Popisy datových typů 2017_05_23.zip (1,11 MB 13.06.2017 10:30)

Popis hlaviček eGON služeb

Chybová hlášení

Pokud je vytvářena nová eGON služba základních registrů, která nahrazuje stávající službu, pak stará služba musí být zachována funkční minimálně po dobu 12 měsíců od publikace nové služby. Dokumentace popisující činnost nahrazené služby musí být uložena pro zpětné potvrzení činnosti služeb.


2. Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP

Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP.xls (241,00 KB, 9. 9. 2014)


3. Provozní řád Informačního systému základních registrů

Provozní řád ISZR


4. Popis procesů a podmínek připojení AIS k ISZR

Procesní postupy připojování AIS:

Věnujte pozornost dokumentu popisujícímu podmínky připojování AIS k vnějšímu rozhraní ISZR.

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím formuláře “Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů" v sekci Pro správce AIS v pravém menu.

Služby pro připojení AIS k vnějšímu rozhraní ISZR:

Rozhraní EGON-5 změnilo IP adresu. Pokud OVM nevyužíval URL adresu pro svou komunikaci s vnějším rozhraním ISZR, může mít problém s nefunkčností připojení.

Publikace eGON služeb:

Publikace eGON služeb.pdf  Publikace eGON služeb.pdf (183,12 KB 21.02.2017 14:12)


5. Nástroj referenční agent a testovací data

Referenční agent pro prostředí .NET a JAVA:

Pro účely zjednodušení a urychlení implementace AIS v oblasti připojení na Informační systém základních registrů vznikl referenční agent.

Referenční agent slouží jako pomůcka pro vývojáře, kteří budou připravovat agendové informační systémy pro připojení k základním registrům. Vývojáři tak mohou formou nahlédnutí do zdrojového kódu referenčního agenta pochopit metodu volání webových služeb vnějšího rozhraní Informačního systému základních registrů implementovanou v prostředích .NET a Java.

Žádost o používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx Žádost o používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx (171,93 KB 13.06.2017 10:19
Žádost o ukončení používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx Žádost o ukončení používání soukromého klíče Referenčního agenta.docx (171,89 KB 13.06.2017 10:20)

Referencni agent.pdf (266,86 KB, 24. 7. 2012)

Testovací data pro OVM: