PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pro správce AIS

Připojení agendových informačních systémů k Informačnímu systému základních registrů

V současné době postupně dochází k expiraci certifikátů vydaných Certifikační autoritou SZR pro jednotlivé orgány veřejné moci (OVM) k identifikaci a autentizaci jednotlivých agendových informačních systémů (AIS) vůči Informačnímu systému základních registrů (ISZR). Bez platných certifikátů není možné využívat služby základních registrů.
Více informací k expiraci certifikátů.

AISy, které nejsou zaregistrované v IS o ISVS, nemohou podat žádost o certifikát.

Doevidování další agendy k již získanému certifikátu do ověřovacího provozu provedete opět stejným formulářem na seznamu OVM, portálu veřejné správy nebo z odkazu zde na stránkách (viz Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů).

Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu naleznete v následujících dokumentech:

Certifika_ty_a_jejich_pouz_iti_v1_12.pdf Certifikáty_a_jejich_použití v 1.12.pdf (700,09 KB 30.06.2015 15:26)

 Certifikační politika SZR.pdf Certifikační politika SZR.pdf (718,08 KB 1.10.2015 00:00)

Bezpec_nostni_poz_adavky_na_AIS_v1_9.pdf Bezpečnostní_požadavky_na_AIS_v 1.9.pdf (123,74 KB 30.06.2015 15:31)

Sitova_konektivita_ISZR_v1_10.pdf Sitova konektivita ISZR v 1.10.pdf (144,89 KB, 4. 6. 2013)

Konfigurace_SSL_pro_pr_ipojeni_AIS_k_ISZR_v1_2.pdf Konfigurace_SSL_pro_připojení_AIS_k_ISZR_v 1.2.pdf (105,46 KB 30.06.2015 15:32)


Aktualizovanou Příručku pro správce agendových informačních systémů (Příručku pro obce) naleznete v sekci "Orgány veřejné moci".

Podání žádosti o certifikát pro připojení AIS:

  1. Úřad vyplní formulář, který je dostupný zde. Jedná se o stávající formulář pro registraci AIS do JIP rozšířený o funkcionalitu potřebnou pro registraci AIS do základních registrů; při vyplňování formuláře úřad využije připravené údaje a připojí k němu veřejnou část asymetrického klíčového páru.
  2. V žádosti úřad uvede kontaktní údaje na osobu pro IT záležitosti a komunikační heslo. Tyto údaje slouží pro případnou telefonickou nebo e-mailovou komunikaci mezi SZR a úřadem.
  3. Úřad odešle vyplněný formulář do datové schránky SZR.
    Pro odeslání úřad vybere jednu ze 2 nabídnutých možnosti  - „Automaticky odeslat do datové schránky“ nebo „Uložit pro odeslání spisovou službou“;

POZOR – v případě, že úřad vybere druhou možnost, musí zajistit, aby na obálce datové zprávy v položce „Sp. zn. odesílatele“ byl vždy uveden text „Seznam OVM – 206“ - pokud toto úřad nedodrží, zpráva nebude u SZR přijata do automatického zpracování a dojde k prodloužení doby pro vygenerování certifikátu.

Žádost o certifikát je dostupná také na Seznamu OVM
Vyskytne-li se problém v TESTOVACÍM prostředí (např. formulář po předvyplnění nenabízí požadované číslo AIS apod.) s využitím formuláře ZFO („Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“), můžete ve výjimečných případech využít jako alternativu formulář „Žádost o nový testovací certifikát“. Upozorňujeme, že tento formulář lze použít výhradně pro TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ. V žádném případě nelze použít v produkčním prostředí. Žádost o nový testovací certifikát Žádost o nový testovací certifikát (173,59 KB)
   
K vygenerování certifikátu pro přístup k ISZR je možné použít následující postup:

Postup pro generování asymetrického klíčového páru pro testovací provoz.pdf  Postup pro generování asymetrického klíčového páru pro testovací provoz.pdf (777,65 KB, 31.08.2015 13:05)

Postup pro vytvoření žádosti o digitálnílni certifikát pro produkční prostředí.pdf Postup pro vytvoření žádosti o digitálnílni certifikát pro produkční prostředí.pdf (581,04 KB 31.08.2015 13:07)

CertServer.txt CertServer.txt (318 bytes 17.08.2015 14:35)
openssl_0.9.8e_WIN32.zip openssl_0.9.8e_WIN32.zip (1,08 MB, 25. 8. 2007)
openssl_0.9.8e_X64.zip openssl_0.9.8e_X64.zip (1,25 MB, 25. 8. 2007)
   

Platné certifikáty CA:

ISZR AIS CA, ROOT CA SZR, ISZR AIS CA1(1), test ROOT CA, test SUB CA, test SubCA1(1) ke stažení v tomto souboru:
Certifikáty Certifikáty (6,50 KB, 17. 2. 2014)
HASH hodnoty certifikátů HASH hodnoty certifikátů (466,68 KB, 17. 2. 2014)

Certifikáty je možné stáhnout z webu Certifikační autority:

Přístupného z internetu:

http://crliszr1.egon.gov.cz/

http://crli.szrcr.cz

Přístupného z KIVS:

http://crliszr1.egon.cms/

Sdílení připojení AIS k ZR:

Připojení AIS k ZR - sdílení připojení Připojení AIS k ZR - sdílení připojení (552,48 KB, 29. 7. 2013)