PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pro správce AIS

Připojení agendových informačních systémů k Informačnímu systému základních registrů

Podání žádosti o certifikát pro připojení agendového informačního systému (AIS) nebo žádost změnu:

  1. Úřad vyplní formulář, který je dostupný zde. Jedná se o stávající formulář pro registraci AIS do JIP rozšířený o funkcionalitu potřebnou pro registraci AIS do základních registrů; při vyplňování formuláře úřad využije připravené údaje a připojí k němu veřejnou část asymetrického klíčového páru.
  2. V žádosti úřad uvede kontaktní údaje na osobu pro IT záležitosti a komunikační heslo. Tyto údaje slouží pro případnou telefonickou nebo e-mailovou komunikaci mezi SZR a úřadem.
  3. Úřad odešle vyplněný formulář do datové schránky SZR.
    Pro odeslání úřad vybere jednu ze 2 nabídnutých možnosti  - „Automaticky odeslat do datové schránky“ nebo „Uložit pro odeslání spisovou službou“;

POZOR – v případě, že úřad vybere druhou možnost, musí zajistit, aby na obálce datové zprávy v položce „Sp. zn. odesílatele“ byl vždy uveden text „Seznam OVM – 206“ - pokud toto úřad nedodrží, zpráva nebude u SZR přijata do automatického zpracování a dojde k prodloužení doby pro vygenerování certifikátu.


Vyskytne-li se problém v TESTOVACÍM prostředí (např. formulář po předvyplnění nenabízí požadované číslo AIS apod.) s využitím formuláře ZFO („Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“), můžete ve výjimečných případech využít jako alternativu formulář „Žádost o nový testovací certifikát“. Upozorňujeme, že tento formulář lze použít výhradně pro TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ. V žádném případě nelze použít v produkčním prostředí. Žádost o nový testovací certifikát Žádost o nový testovací certifikát (173,59 KB)

Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení naleznete zde.

AISy, na které se nevztahuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a nejsou tak vedeny v Informačním systému o informačnch systémech veřejné správy (IS o ISVS), mohou v případě, že jsou oprávněny využívat údaje ze základních registrů, požádat o připojení prostřednictvím formuláře Žádost o umožnění přístupu OVM ke službám vnějšího rozhraní ISZR (172,00 KB) .
Těmto AIS Správa základních registrů přidělí identifikátor AIS, a současně vyzve správce AIS k vyplnění a zaslání technických náležitostí pro vydání certifikátu.


Doevidování další agendy k již získanému certifikátu do ověřovacího provozu provedete opět stejným formulářem na seznamu OVM, portálu veřejné správy nebo z odkazu zde na stránkách (viz Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů).

Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k ZR


Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu naleznete v následujících dokumentech:

Certifikáty a jejich použití verze 1.14.pdf Certifikáty a jejich použití verze 1.14.pdf (699,95 KB 01.08.2017 12:16)

 Certifikační politika SZR.pdf Certifikační politika SZR.pdf (718,08 KB 1.10.2015 00:00)

Bezpečnostní požadavky na AIS - v.1.10.pdf Bezpečnostní požadavky na AIS - v.1.10.pdf (143,04 KB 13.06.2017 10:23)

Síťová konektivita ISZR - v.1.12.pdf Síťová konektivita ISZR - v.1.12.pdf (149,34 KB 13.06.2017 10:24)

Konfigurace_SSL_pro_pr_ipojeni_AIS_k_ISZR_v1_2.pdf Konfigurace_SSL_pro_připojení_AIS_k_ISZR_v 1.2.pdf (105,46 KB 30.06.2015 15:32)

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

Příručka pro obce verze 2.1(pro správce agendových informačních systémů)

K vygenerování certifikátu pro přístup k ISZR je od 31. července 2017 nutné použít následující postup:

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát.pdf Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát.pdf (352,68 KB 20.06.2017 12:44)

certreq.txt certreq.txt (306 bytes 20.06.2017 12:45

Win32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip Win32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip (3,01 MB 20.06.2017 12:45

Win64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip Win64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip (3,45 MB 20.06.2017 12:45)

Nová pravidla pro výdej certifikátů pro přístup k základním registrům

Platné certifikáty CA:

ROOT CA SZR, ISZR AIS CA1(1), test ROOT CA, test SubCA1(1)  ke stažení v tomto souboru:
Certifikáty.zip Certifikáty.zip (9,93 KB 27.01.2017 12:17)
HASH hodnoty certifikátů.pdf HASH hodnoty certifikátů.pdf (106,23 KB 27.01.2017 12:18

checkSum.txt checkSum.txt (2,21 KB 27.01.2017 12:19)

Certifikáty je možné stáhnout z webu Certifikační autority:

Přístupného z internetu:

http://crliszr1.egon.gov.cz/

http://crli.szrcr.cz

Přístupného z KIVS:

http://crliszr1.egon.cms/

Sdílení připojení AIS k ZR:

Připojení AIS k ZR - sdílení připojení Připojení AIS k ZR - sdílení připojení (552,48 KB, 29. 7. 2013)