PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Pro správce AIS

Připojení agendových informačních systémů k Informačnímu systému základních registrů

Správci agendových informačních systémů (AIS) (orgány veřejné moci) musí vyplnit žádost pomocí jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR). Návod k práci s aplikací RAZR je dostupný zde.

Tisková zpráva: Správa základních registrů spustila aplikaci pro příjem žádostí o připojení k základním registrům 

Po přechodnou dobu do 31. 1. 2019 bude Správa základních registrů vedle online žádostí zadávaných prostřednictvím aplikace RAZR akceptovat také původní offline ZFO žádosti, nicméně již neprobíhá aktualizace údajů o přístupech agendových informačních systémů do základních registrů v JIP, které jsou používané pro předvyplnění ZFO formuláře. Od 1. 2. 2019 nebude možné žádat o nové certifikáty jinak než prostřednictvím aplikace RAZR:

  1. Úřad vyplní formulář, který je dostupný zde. Jedná se o stávající formulář pro registraci AIS do JIP rozšířený o funkcionalitu potřebnou pro registraci AIS do základních registrů; při vyplňování formuláře úřad zkontroluje a případně upraví připravené údaje a připojí k němu veřejnou část asymetrického klíčového páru.
  2. V žádosti úřad uvede kontaktní údaje na osobu pro IT záležitosti a komunikační heslo. Tyto údaje slouží pro případnou telefonickou nebo e-mailovou komunikaci mezi SZR a úřadem.
  3. Úřad odešle vyplněný formulář do datové schránky SZR.
    Pro odeslání úřad vybere jednu ze 2 nabídnutých možnosti  - „Automaticky odeslat do datové schránky“ nebo „Uložit pro odeslání spisovou službou“;

POZOR – v případě, že úřad vybere druhou možnost, musí zajistit, aby na obálce datové zprávy v položce „Sp. zn. odesílatele“ byl vždy uveden text „Seznam OVM – 206“ - pokud toto úřad nedodrží, zpráva nebude u SZR přijata do automatického zpracování a dojde k prodloužení doby pro vygenerování certifikátu.

Vyskytne-li se problém v TESTOVACÍM prostředí (např. formulář po předvyplnění nenabízí požadované číslo AIS apod.) s využitím formuláře ZFO („Žádost o registraci, změnu nebo zneplatnění údajů“), můžete ve výjimečných případech využít jako alternativu formulář „Žádost o nový testovací certifikát“. Upozorňujeme, že tento formulář lze použít výhradně pro TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ. V žádném případě nelze použít v produkčním prostředí. Žádost o nový testovací certifikát Žádost o nový testovací certifikát (173,59 KB)

Některé orgány veřejné moci mají při přístupu ke službám základních registrů problémy s čerpáním údajů, které potřebují pro výkon svých agend. Nejčastější chyby a jejich řešení naleznete zde.

Nejčastější chyby v konfiguraci a implementaci AIS pro přístup k ZR


Informace potřebné pro připojení AIS a pro vydání certifikátu naleznete v následujících dokumentech:

Registrační autorita základních registrů (RAZR) - Uživatelská příručka pro OVM

Certifikáty a jejich použití verze 1.15.pdf Certifikáty a jejich použití verze 1.15.pdf (585,27 KB)

 Certifikační politika SZR.pdf Certifikační politika SZR.pdf (718,08 KB 1.10.2015 00:00)

Bezpečnostní požadavky na AIS - v.1.12.pdf Bezpečnostní požadavky na AIS - v.1.12.pdf (261,84 KB 19.12.2018 13:07)

Síťová konektivita ISZR - v.1.14.pdf Síťová konektivita ISZR - v.1.14.pdf (165,01 KB 19.12.2018 13:07)

Podmínky pro připojení AIS do ISZR

Příručka pro obce verze 2.1(pro správce agendových informačních systémů)

K vygenerování certifikátu pro přístup k ISZR je od 31. července 2017 nutné použít následující postup:

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát_2.2.pdf Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát_2.2.pdf (689,29 KB)

certreq.txt certreq.txt (306 bytes 20.06.2017 12:45

Win32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip Win32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip (3,01 MB 20.06.2017 12:45

Win64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip Win64OpenSSL_Light_1_1_0f.zip (3,45 MB 20.06.2017 12:45)

Nová pravidla pro výdej certifikátů pro přístup k základním registrům

Platné certifikáty CA:

ROOT CA SZR, ISZR AIS CA1(1), test ROOT CA, test SubCA1(1)  ke stažení v tomto souboru:
Certifikáty.zip Certifikáty.zip (9,93 KB 27.01.2017 12:17)
HASH hodnoty certifikátů.pdf HASH hodnoty certifikátů.pdf (106,23 KB 27.01.2017 12:18

checkSum.txt checkSum.txt (2,21 KB 27.01.2017 12:19)

Certifikáty je možné stáhnout z webu Certifikační autority:

Přístupného z internetu:

http://crliszr1.egon.gov.cz/

http://crli.szrcr.cz

Přístupného z KIVS:

http://crliszr1.egon.cms/

Sdílení připojení AIS k ZR:

Připojení AIS k ZR - sdílení připojení Připojení AIS k ZR - sdílení připojení (552,48 KB, 29. 7. 2013)