PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Základní registry (ZR)

Základní registr je informační systém veřejné správy, který obsahuje referenční údaje a představuje základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základním registrem je dle ZZR, § 3:

  • základní registr obyvatel
  • základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
  • základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí
  • základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností