V sekci Důležité dokumenty byla publikována nová verze katalogu eGon služeb základních registrů. Proti předchozí verzi došlo k doplnění popisů služeb E197 a E198, aktualizace popisů E18, E19, E20, E21, E22, E29, E31 a E93 výmazu popisu služby E223 (změna zákona).. Podrobné popisy nových eGon služeb zde.