Novinky a informace

Interní protikorupční program SZR je vydáván na základě Pokynu č. 1/2015 ministra vnitra ze
dne 20. listopadu 2014, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program
Ministerstva vnitra, ve znění pokynu č. 66/2015, Pokynů ministra vnitra č. 19/2016 ze dne
4. prosince 2015 a 17. 5. 2016 a Pokynu č. 16/2018 ze dne 14. května 2018, kterými se tento
Pokyn mění.

pdfInterní protikorupční program SZR.pdf

pdfPříloha č.1: Pokyn ministra vnitra.pdf

pdfPříloha č. 2: Seznam korupčních rizik.pdf