Novinky a informace

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR.

 Verze 10. 2. 3., zveřejněno 20. 6. 2019

Proti předchozí verzi došlo k aktualizaci popisů služeb E53