Novinky a informace

 Cílem tohoto dokumentu je popsat funkce týkající se ohlášení agend a oznámení působností ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů