ČÚZK oznamuje, že v termínu od čtvrtka 1. 4. 2021 odpoledne do pondělí 5. 4. 2021 budou nedostupné testovací publikační služby RÚIAN.  Jejich zprovoznění se předpokládá nejpozději 6. 4. 2021. Důvodem odstávky je stěhování serverů do jiné lokality.