Digitální a informační agentura (DIA) primárně poskytuje orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného oprávnění služby spojené s využíváním sdíleného datového fondu veřejné správy. Občané a firmy díky tomu nemusí základní údaje (uložené v základních registrech) a jejich změny hlásit na jednotlivé úřady. Vedle toho DIA zajišťuje služby spojené se zaručenou identifikací při přihlašování k online službám veřejné správy, které jsou připojené k národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci

Řadu služeb DIA poskytuje ale i pro veřejnost:

  • kdokoliv pak může požádat o veřejný výpis údajů z registru osob. Ten obsahuje všechny referenční údaje, neboť údaje těchto subjektů jsou dle zákona o základních registrech veřejné. Veřejný výpis údajů o podnikající fyzické osobě neobsahuje oproti neveřejnému výpisu údaje o jméně a příjmení fyzické osoby - podnikatele a jeho adrese místa pobytu.

Výše uvedené výpisy je možné získat zdarma do datové schránky nebo za poplatek v papírové podobě na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.