Dne 2.1.2024 proběhne nasazení nového podpisového certifikátu NIA na produkční prostředí. Dle implementace řešení jednotlivých kvalifikovaných poskytovatelů je třeba na to příslušným způsobem reagovat. Pokud si kvalifikovaný poskytovatel nehlídá změny v metadatech automaticky, je třeba, aby si ručně načetl novou konfiguraci po nasazení nového certifikátu. Veřejná část nově nasazeného podpisového certifikátu NIA bude v úterý 26.12.2023 publikována v rámci metadat NIA zde.

Nový certifikát bude nasazen a k dispozici v metadatech 02.01.2024 v čase 20:00 až 20:30.

V ZR ROS je již delší dobu implementována funkcionalita, která nyní začíná být plně využívána. V tomto kontextu byl již několik verzí nazpátek v xsd (04/2022) zaveden element IcoKontrola, který se typicky využívá v response pro návrat hodnot pro osoby, ať již PO či PFO. V předchozích verzích se naplno nevyužívalo této funkcionality, takže se tento element ve výstupech neobjevoval. Nyní se jeho plnění již stává součástí připravované verze ROS, takže v prostředí ČSÚ TEST se již nějakou dobu objevuje v response vyplněný. Z pohledu ROS se nejedná o novou funkcionalitu, protože tento element byl v xsd publikován již dříve a na jeho existenci by měly být agendy přistupující do ROS připraveny.

 

Číst dál …

Certifikáty vydané pro agendové informační systémy (AIS) certifikační autoritou Informačního systému základních registrů Správy základních registrů (ISZR SZR) v období od 1.4.2023 do 20.9.2023 budou k 28.12.2023 zneplatněny.

Z tohoto důvodu žádáme o podání žádosti o vystavení certifikátu novou certifikační autoritou ISZR Digitální a informační agentury (DIA) pro AISy, kterých se tato skutečnost týká, a to nejpozději do 20.12.2023 a do 27.12.2023 naimplementovat nové certifikáty do AISů.

 

Správcům dotčených AISů byla tato informace odeslána do datových schránek dne 26.10.2023 a zároveň i na emailové kontakty registrované v aplikaci RAZR. 

Číst dál …

 

 Končící služba k 31.10.2023  Název končící služby  Nahrazující služba  Název nahrazující služby
 E01  robVlozObyvatele  E274  robVlozObyvatele2
 E02  robZmenObyvatele  E275  robZmenObyvatele2
 E183  robOverHromadneAIFO    E279  robOverHromadneAifo2

Podrobné popisy všech služeb naleznete zde.

Ve dnech 22.9.2023 až 24.9.2023 dojde k implementaci nové certifikační autority ISZR vydávající certifikáty agendovým informačním systémům (AIS) pro přístup do Informačního systému základních registrů a Informačního systému sdílené služby.

Žádosti o vydání certifikátů pro AISy v aplikaci RAZR lze podávat od 8:00 hod. 25.9.2023.

Nová certifikační autorita používá větší délku šifrovacího klíče 3072 bitů.

Číst dál …

Od 20.9.2023 do 22.9.2023 nebude možné v aplikaci RAZR podávat žádosti o vystavení certifikátů pro agendový informační systém (AIS), a to z důvodu přechodu na novou certifikační autoritu vydávající certifikáty pro AISy. Ostatní žádosti týkající se změny IP adres, agend a změn kontaktních údajů, lze v aplikaci RAZR v tomto období podat.

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace do základních registrů a komunikace prostřednictvím ISSS bude zachována.

Číst dál …