Odbor centrálních informačních systémů ministerstva vnitra oznamuje následující technické odstávky, spojené s přerušením provozu agendových informačních systémů správních evidencí:

  1. Dne 8. května 2021 (sobota) od 8:00 do cca 12:00: v uvedeném časovém úseku dojde ke dvěma odstávkám v trvání cca 30 minut.
  2. Dne 15. května 2021 (sobota) od 8:00 do cca 15:00: v uvedeném časovém úseku bude zcela přerušen provoz agendových informačních systémů správních evidencí
  3. Dne 29. května 2021 (sobota) od 14:00 do cca 22:00:

Ve dnech 30. 4. 2021 od 22:00 hod.  do 1. 5. 2021 do 02:00 hod. bude provedena z důvodu neodkladných bezpečnostních implementací odstávka části systému registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou krátkodobě dostupné služby elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a služby RAZR. Za případné potíže se vám omlouváme.

Ve dnech 29. 5. 2021 od 14:00 hod.  do 30. 5. 2021 do 20:00 hod. bude provedena z důvodu nácviku DRP (Disaster Recovery Plan – plán obnovy) a dalších neodkladných bezpečnostních implementací odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou krátkodobě dostupné služby základních registrů, přesné časy nedostupnosti budou uvedeny v předstihu. V těchto časech nebude možné využívat také služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

ČÚZK oznamuje, že v termínu od čtvrtka 1. 4. 2021 odpoledne do pondělí 5. 4. 2021 budou nedostupné testovací publikační služby RÚIAN.  Jejich zprovoznění se předpokládá nejpozději 6. 4. 2021. Důvodem odstávky je stěhování serverů do jiné lokality.