V ZR ROS je již delší dobu implementována funkcionalita, která nyní začíná být plně využívána. V tomto kontextu byl již několik verzí nazpátek v xsd (04/2022) zaveden element IcoKontrola, který se typicky využívá v response pro návrat hodnot pro osoby, ať již PO či PFO. V předchozích verzích se naplno nevyužívalo této funkcionality, takže se tento element ve výstupech neobjevoval. Nyní se jeho plnění již stává součástí připravované verze ROS, takže v prostředí ČSÚ TEST se již nějakou dobu objevuje v response vyplněný. Z pohledu ROS se nejedná o novou funkcionalitu, protože tento element byl v xsd publikován již dříve a na jeho existenci by měly být agendy přistupující do ROS připraveny.

 

Číst dál …

Certifikáty vydané pro agendové informační systémy (AIS) certifikační autoritou Informačního systému základních registrů Správy základních registrů (ISZR SZR) v období od 1.4.2023 do 20.9.2023 budou k 28.12.2023 zneplatněny.

Z tohoto důvodu žádáme o podání žádosti o vystavení certifikátu novou certifikační autoritou ISZR Digitální a informační agentury (DIA) pro AISy, kterých se tato skutečnost týká, a to nejpozději do 20.12.2023 a do 27.12.2023 naimplementovat nové certifikáty do AISů.

 

Správcům dotčených AISů byla tato informace odeslána do datových schránek dne 26.10.2023 a zároveň i na emailové kontakty registrované v aplikaci RAZR. 

Číst dál …

dne 4. listopadu 2023 (sobota) od 14:00 hod. do cca 18:00 hod. a dne 11. listopadu 2023 (sobota) od 14:00 hod. do cca 18:00 hod. bude přerušen provoz všech aplikací agendových informačních systémů správních evidencí. Dotčeny tedy budou aplikace: C227, služby pro CDBP/eOP, formuláře Czech POINT, služby pro inf. systém základních registrů a služby přímého přístupu - MVS01P, MVS03P.

V průběhu odstávky bude k dispozici tel. informační linka odboru centrálních informačních systémů: 974 846 567

Ve dnech 4.11.2023 od 14:00 hod. do 5.11.2023 20:00 hod. bude provedena z důvodu nácviku DRP (Disaster Recovery Plan-plán obnovy) a dalších neodkladných bezpečnostních implementací, odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou dostupné služby základních registrů. Po tuto dobu nebude též možné využívat elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a služby RAZR. Za případné potíže se vám omlouváme.

 

 Končící služba k 31.10.2023  Název končící služby  Nahrazující služba  Název nahrazující služby
 E01  robVlozObyvatele  E274  robVlozObyvatele2
 E02  robZmenObyvatele  E275  robZmenObyvatele2
 E183  robOverHromadneAIFO    E279  robOverHromadneAifo2

Podrobné popisy všech služeb naleznete zde.

Ve dnech 22.9.2023 až 24.9.2023 dojde k implementaci nové certifikační autority ISZR vydávající certifikáty agendovým informačním systémům (AIS) pro přístup do Informačního systému základních registrů a Informačního systému sdílené služby.

Žádosti o vydání certifikátů pro AISy v aplikaci RAZR lze podávat od 8:00 hod. 25.9.2023.

Nová certifikační autorita používá větší délku šifrovacího klíče 3072 bitů.

Číst dál …