Ve dnech 22.9.2023 až 24.9.2023 dojde k implementaci nové certifikační autority ISZR vydávající certifikáty agendovým informačním systémům (AIS) pro přístup do Informačního systému základních registrů a Informačního systému sdílené služby.

Žádosti o vydání certifikátů pro AISy v aplikaci RAZR lze podávat od 8:00 hod. 25.9.2023.

Nová certifikační autorita používá větší délku šifrovacího klíče 3072 bitů.

Číst dál …

Od 20.9.2023 do 22.9.2023 nebude možné v aplikaci RAZR podávat žádosti o vystavení certifikátů pro agendový informační systém (AIS), a to z důvodu přechodu na novou certifikační autoritu vydávající certifikáty pro AISy. Ostatní žádosti týkající se změny IP adres, agend a změn kontaktních údajů, lze v aplikaci RAZR v tomto období podat.

Dosud vydané certifikáty pro AISy pod starou certifikační autoritou nadále zůstávají v platnosti, funkčnost komunikace do základních registrů a komunikace prostřednictvím ISSS bude zachována.

Číst dál …

Dne 16.9.2023 od 14:00 do 17.9.2023 20:00 bude provedena odstávka produkčního prostředí systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“.
V uvedeném termínu nebudou dostupné základní registry v daném prostředí, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Digitální a informační agentura dne 29.6.2023 nasadila novou webovou službu vnějšího rozhraní ISZR pro reklamaci údajů v registru osob (E311 – iszrReklamujUdajeRos2).

Služba umožňuje oproti stávající službě E63 reklamovat referenční údaje o:

  • datu narození statutárního zástupce a angažované osoby
  • doručovací adrese u sídla
  • doručovací adrese u provozovny

Číst dál …

Upozorňujeme na ukončení možnosti používání vybraných služeb RPP k 30.11.2023. Od tohoto data budou moci uživatelé používat pouze nové verze těchto služeb.

Podrobné popisy služeb naleznete zde.

pdfPrehled_ukonceni_sluzeb_RPP.pdf99.19 KB08/06/2023, 07:06

Číst dál …

Ve dnech 15. 4. 2023 od 14:00 do 16. 4. 2023 20:00 hod. bude provedena odstávka systému základních registrů v rizikové skupině kategorie „C“. V uvedeném termínu nebudou dostupné základní registry, tudíž nebude možné využívat ani služeb elektronické identifikace prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).

Číst dál …