Informační systém základních registrů (ISZR) slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti

Data uvedená v agendových informačních systémech jsou ověřována z hlediska své aktuální správnosti vůči tzv. referenčním datům uvedených základních registrech.  ISZR zajišťuje integritu, zabezpečuje komunikaci s relevantními informačními systémy veřejné správy, zajišťuje aktuálnost dat, bezpečné sdílení dat mezi jednotlivými úřady, možnost výměny dat s ostatními členskými zeměmi EU, oprávněný přístup občanů k údajům uvedených v registru a sdílení dat takovým způsobem, který umožní jejich efektivní pořizování a sdílení s odpovídající mírou zabezpečení přenášených dat a požadovanou dostupností služeb.

Informační systém základních registrů poskytuje komplexní služby definované v katalogu eGON služeb. Tyto služby nad základními registry poskytuje všem subjektům s ohledem na jejich aktuální oprávnění v registru práv a povinností:
  • Publikuje služby základních registrů (eGON služby)
  • Ověřuje oprávnění pro přístup do základních registrů
  • Zaznamenává a ukládá všechny logy do základních registrů
Rozhraní Informačního systému základních registrů je realizováno na technologii Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS).