Zde naleznete informace a potřebné k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů (AIS) pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů (ZR). Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí provozního. Dle podmínek nastavených správcem informačního systému základních registrů (ISZR) je nutné, aby byl AIS, který požaduje připojení k ISZR, otestován proti testovacímu prostředí ZR.

Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR

Katalog eGON služeb   Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR
Podrobný popis eGON služeb Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů.
pdfPopis_hlaviček_eGON_služeb_verze_1.5.pdf138.00 KB17/09/2020, 07:29 Dokument obsahuje návod na vyplnění parametrů v hlavičkách volání webových eGON služeb.
pdfProces připojování AIS k AIS EOP a AIS ECD.pdf251.91 KB Dokument popisuje postup pripojování agedových informačních systémů OVM k agendovým informačním systémům evidence občanských průkazů a cestovních dokladů

pdfISZR_-_Povinné_naplnění_SeznamUdaju_v.1.05.pdf1.15 MB

xlsxVyplnovani_SeznamUdaju_po_sluzbach_20191003.xlsx35.59 KB

Dokument specifikující změny ve volání služeb ISZR v souvislosti s povinným vyplňováním seznamu údajů, které bude vyžadováno u většiny eGON služeb a xls s detailní specifikací požadovaných údajů pro každou službu.
pdfSprávný_postup_práce_s_notifikacemi_a_udržovani
_datoveho_kmene_navázaného_na_ROB_v2.pdf
385.56 KB14/10/2021, 09:36

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený postup zpracování notifikací ROB a dále vhodný postup, který má AIS používat při údržbě svého datového fondu navázaného na ROB prostřednictvím notifikací základních registrů.

Chybová hlášení Dokument sumarizuje a popisuje aplikační a systémové chyby, které vrací ISZR v hlavičce odpovědi a v aplikační části odpovědi na volání eGON služby, jestliže se při jejím zpracování vyskytla nějaká chyba
zipegon_20210726.zip1.41 MB27/07/2021, 13:50 XSD popis datových typů (27. 7. 2021) 
 ID__RPP_na_ISZR.xls  Konverze ID položek RPP na položky ISZR (20. 7. 2018)
služby_E20_E29_ver.01.02.pdf Dokument popisuje rozdíly mezi službou E20 rosCtiIco a E29 rosCtiSeznamIco s ohledem na přechod od použití služby E20 na službu E29. 

Pokud je vytvářena nová eGON služba základních registrů, která nahrazuje stávající službu, pak stará služba musí být zachována funkční minimálně po dobu 12 měsíců od publikace nové služby. Dokumentace popisující činnost nahrazené služby musí být uložena pro zpětné potvrzení činnosti služeb.

Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP

xlsVazba_datovych_prvku_ISZR_ISDP.xls241.00 KB 

 Provozní řád Informačního systému základních registrů

Provozní_řád_ISZR   Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

 Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů

 Manuál.pdf Účelem dokumentu je poskytnout správcům AIS, případně jejich implementátorům, postup kontroly nastavení oprávnění přístupů k osobním údajům registru obyvatel a registru osob

Referenční agent pro prostředí .NET a JAVA

Pro účely zjednodušení a urychlení implementace AIS v oblasti připojení na Informační systém základních registrů vznikl referenční agent. Referenční agent slouží jako pomůcka pro vývojáře, kteří budou připravovat agendové informační systémy pro připojení k základním registrům. Vývojáři tak mohou formou nahlédnutí do zdrojového kódu referenčního agenta pochopit metodu volání webových služeb vnějšího rozhraní Informačního systému základních registrů implementovanou v prostředích .NET a Java.

 docxŽádost o používání soukromého klíče referencniho agenta.docx
 docxŽádost o ukončení používání soukromého klíče referenčního agenta.docx
 pdfReferenční agent.pdf156.82 KB
 pdfNávod na instalaci referenčního agenta.pdf476.60 KB
pdfPravidla_pro_používání_soukromého_klíče_Referenčního_agenta_-_v.1.3.pdf38.04 KB
 zipKořenové certifikáty pro instalaci Referenčního agenta.zip3.77 KB
 zipCertifikáty_pro_referenčního_agenta_pfx.zip3.05 KB28/01/2021, 16:10
 pdfISZR Referenční agent NET v 1.04.pdf732.87 KB
 zipISZR Referenční agent NET v 1.04.zip1.70 MB
 pdfISZR Referenční agent JAVA v 1.01.pdf375.14 KB
 zipISZR_Referencni_agent_JAVA_v_1_01.zip

Testovací data pro OVM 

pdfTestovací_data_pro_ověřování_funkčností_eGON_služeb_základních_registrů.pdf382.31 KB26/10/2020, 16:55
Testovací data registru obyvatel
Testovací data registru osob
xlsTestovací data registru územní identifikace, adres a nemovitostí38.50 KB
xlsxTestovací data AISC13.05 KB

pdfZměny_RÚIAN_-_dopad_do_webových_služeb_ISZR.pdf219.86 KB