Zde naleznete informace a potřebné k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů (AIS) pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů (ZR). Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí provozního. Dle podmínek nastavených správcem informačního systému základních registrů (ISZR) je nutné, aby byl AIS, který požaduje připojení k ISZR, otestován proti testovacímu prostředí ZR.

Katalog služeb vnějšího rozhraní ISZR

Katalog eGON služeb   Katalog eGON služeb a XSD a WSDL s popisem datových typů včetně seznamu publikačních služeb zafixovaných na vnějším rozhraní ISZR
Podrobný popis eGON služeb Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů.
pdfPopis_hlaviček_eGON_služeb_verze_1_6.pdf 142.73 KB Dokument obsahuje návod na vyplnění parametrů v hlavičkách volání webových eGON služeb.
Proces připojování AIS k AIS EOP a AIS ECD Dokumenty popisují postup připojování agedových informačních systémů OVM k agendovým informačním systémům AISEO, AISC, AIS EOP a AIS ECD.

pdfISZR_-_Povinné_naplnění_SeznamUdaju_v.1.05.pdf1.15 MB

xlsxVyplnovani_SeznamUdaju_po_sluzbach_20191003.xlsx35.59 KB

Dokument specifikující změny ve volání služeb ISZR v souvislosti s povinným vyplňováním seznamu údajů, které bude vyžadováno u většiny eGON služeb a xls s detailní specifikací požadovaných údajů pro každou službu.
pdfSprávný_postup_práce_s_notifikacemi_a_udržovani
_datoveho_kmene_navázaného_na_ROB.pdf
410.71 KB

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený postup zpracování notifikací ROB a dále vhodný postup, který má AIS používat při údržbě svého datového fondu navázaného na ROB prostřednictvím notifikací základních registrů.

Chybová hlášení Dokument sumarizuje a popisuje aplikační a systémové chyby, které vrací ISZR v hlavičce odpovědi a v aplikační části odpovědi na volání eGON služby, jestliže se při jejím zpracování vyskytla nějaká chyba
zipegon_20240328.zip1.37 MB XSD popis datových typů
(28. 03. 2024) 
zipFaisNotifikace3Osoba2_xsd.zip2.79 KB XSD popis pro potřeby automatizovaného zpracování poskytnutí údajů jiné osobě
 ID__RPP_na_ISZR.xls  Konverze ID položek RPP na položky ISZR (20. 7. 2018)
služby_E20_E29_ver.01.02.pdf Dokument popisuje rozdíly mezi službou E20 rosCtiIco a E29 rosCtiSeznamIco s ohledem na přechod od použití služby E20 na službu E29. 
 pdfSZR_popis_eGON_sluzeb_AISSE_sifrovani_FotoPodpis.pdf  AISSE šifrování

Pokud je vytvářena nová eGON služba základních registrů, která nahrazuje stávající službu, pak stará služba musí být zachována funkční minimálně po dobu 12 měsíců od publikace nové služby. Dokumentace popisující činnost nahrazené služby musí být uložena pro zpětné potvrzení činnosti služeb.

Vazba datových prvků ISZR na datové prvky ISDP

xlsVazba_datovych_prvku_ISZR_ISDP.xls241.00 KB 

 Provozní řád Informačního systému základních registrů

Provozní_řád_ISZR   Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

 Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů

 Manuál.pdf745.60 KB Účelem dokumentu je poskytnout správcům AIS, případně jejich implementátorům, postup kontroly nastavení oprávnění přístupů k osobním údajům registru obyvatel a registru osob

Referenční agent pro prostředí .NET a JAVA

Pro účely zjednodušení a urychlení implementace AIS v oblasti připojení na Informační systém základních registrů vznikl referenční agent. Referenční agent slouží jako pomůcka pro vývojáře, kteří budou připravovat agendové informační systémy pro připojení k základním registrům. Vývojáři tak mohou formou nahlédnutí do zdrojového kódu referenčního agenta pochopit metodu volání webových služeb vnějšího rozhraní Informačního systému základních registrů implementovanou v prostředích .NET a Java.

docxŽádost o používání soukromého klíče referencniho agenta.docx
docxŽádost o ukončení používání soukromého klíče referenčního agenta.docx
 pdfReferencni_agent_nove_sluzby.pdf 145 KB, 23/01/2024
 pdfNávod na instalaci referenčního agenta.pdf 1.23 MB, 23/01/2024
pdfPravidla_pro_používání_soukromého_klíče_Referenčního_agenta_-_v.1.4.pdf 113 KB, 23/01/2024
 zipKořenové certifikáty pro instalaci Referenčního agenta nová CA.zip 3.78 KB
 zipCertifikáty_pro_referenčního_agenta_pfx.zip 4.53 Kb
 pdfISZR_Referencni_agent_NET_v_1_07.pdf 720 KB, 23/01/2024
 zipISZR_referencni_agent_Net_1_07.zip 3.16 MB 16/01/2024, 15:15
 pdfISZR_Referencni_agent_JAVA_v_1_03.pdf 456 KB, 23/01/2024
 zipISZR_Referencni_agent_JAVA_v_1_02.zip 9.53 MB 22/02/2023 13:30

Testovací data pro OVM 

Testovací data registru obyvatel
Testovací data AISC
Testovací data registru osob
Metodiky a informace k testovacím datům
xlsTestovací data registru územní identifikace, adres a nemovitostí38.50 KB
pdfZměny_RÚIAN_-_dopad_do_webových_služeb_ISZR.pdf219.86 KB