Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb.

Základní popis poskytovaných služeb naleznete v dokumentu Katalog eGON služeb

Podrobný popis eGON služeb základních registrů:

Podrobný popis služby v pdf verze datum
aktualizace
 E03_robCtiAifo.pdf582.61 KB 01.03 4. 12. 2023
 E04 - robAutentizace.pdf (825,48 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E05_robCtiPodleUdaju.pdf533.87 KB 01.03 4. 12. 2023
 E06 - robVymazObyvatele.pdf (872,15 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E07_robCtiZmeny.pdf451.08 KB 01.02 11. 7. 2022
 E08_robCtiHromadneAifo.pdf600.11 KB 01.01 4. 12. 2023
 E15 - robCtiEditora.pdf (424,38 KB) 01.02 13.12. 2016
 E16_rosPridelIco.pdf1.21 MB 01.01 22. 8. 2019
 E17 - rosPridelIcp.pdf (822,01 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E23 - rosZapisDatovouSchranku.pdf (800,12 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E24 - rosVymazOsobu.pdf (402,13 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E25 - rosVlozProvozovnu.pdf495.97 KB 01.01 12. 6. 2022 
 E26_rosZmenProvozovnu.pdf445.58 KB 01.01 12. 6. 2022
 E27 - rosVymazProvozovnu.pdf (795,31 KB) 01.00 1. 7. 2016
 E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB 01.01 27. 11. 2020
 E31 - rosCtiSeznamEditoru.pdf448.45 KB 01.01 15. 3. 2021  
 E37 - ruianVyhledejAdresu.pdf (429,02 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E38 - ruianCtiSeznamZmen.pdf1.36 MB 01.03 21. 11. 2018
 E39 - ruianSouboryZmen.pdf (851,33 KB) 01.01 12. 10. 2023
 E40 - ruianSouboryDat.pdf (852,54 KB) 01.01  12. 10. 2023
 E45 - orgPrihlasAifo.pdf (467,83 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E46 - orgOdhlasAifo.pdf (470,50 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E53 - isuiReklamujPrvek.pdf.419.47 KB 01.10 23. 6. 2022
 E62 - iszrReklamujUdajeRob.pdf (849,43 KB) 01.02 21. 12. 2016
 E63 - iszrReklamujUdajeRos.pdf597.22 KB 01.06 29. 6. 2023
 E69 - orgSpojZIFO.pdf (417,45 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E70 - orgRozdelZIFO.pdf (817,79 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E71 - orgZkontrolujAIFO.pdf (410,16 KB) 01.00  14. 12. 2016
 E75 - orgCtiDavkuAIFO.pdf (417,08 KB) 01.01 12. 4. 2023
 E76 - orgPredchudciAIFO.pdf (413,17 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E77 - orgRodokmenAIFO.pdf (422,70 KB) 01.00 14. 12. 2016
 E78 - orgCtiZmenyAIFO.pdf (466,56 KB) 01.00 8. 5. 2015
 E94 - isknReklamujPrvek.pdf (1,37 MB) 01.00 14. 11. 2017
 E95 - orgZalozAIFOPE.pdf (796,78 KB) 01.00  1. 7. 2016 
 E97 - iszrCtiSeznamCiselniku.pdf (696,38 KB) 01.00 25. 12. 2016
 E99 - iszrAsyncVypisFronty.pdf (365,10 KB) 01.02 13. 12. 2016
 E100 - iszrAsyncOdpovedZFronty.pdf (395,79 KB) 01.03 13. 12. 2016
 E101 - iszrAsyncSmazatFrontu.pdf (352,58 KB) 01.02 13. 12. 2016
 E102 - robPoskytnutiJineOsobe.pdf (922,00 KB)  01.00 26. 12. 2016
 E103 - robCtiZmenyZaloz.pdf496.52 KB 01.01 11. 7. 2022
 E105 - rppCtiZmeny.pdf (354,54 KB) 01.02 14. 12. 2016
 E106 - rppVypisSeznamAgend.pdf (365,68 KB) 01.00  1. 7. 2016
 E115 - rppVlozRozhodnuti.pdf (735,85 KB) 01.00 27. 12. 2016
 E135 - rppVypisSeznamSluzeb.pdf (697,36 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E136 - rppVypisSluzbu.pdf (699,54 KB) 01.02 20. 12. 2016
 E140 - rppVypisSeznamSLA.pdf (689,94 KB) 01.00 26. 12. 2016
 E154_robVypisVyuzitiPoskytnuti.pdf553.15 KB 01.01  11. 7. 2022
 E158 - aiseoZtotozneni.pdf (765,50 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E164 - iszrProbe.pdf (791,58 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E166 - iszrAutentizaceAis.pdf (691,89 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E170 - ruianVyhledejSeznamAMVO.pdf (730,20 KB) 04.02 27. 12. 2016
 E171 - aiseoCtiAifo2.pdf (795,86 KB) 04.01 27. 12. 2016
 E172_aiseoCtiPodleUdaju2.pdf503.57 KB 05.00 14. 6. 2021
 E173 - aiscCtiAifo2.pdf569.23 KB 01.00 26. 11. 2019
 E174 - aiscCtiPodleUdaju2.pdf566.74 KB 01.00 20. 11. 2019
 E175 - iszrUlozMapaAifo.pdf514.80 KB 06.00 16. 6. 2019
 E176 - iszrPodejMapaAifo.pdf502.87 KB 05.00 16. 6. 2019
 E177 - iszrCtiReklamaci.pdf 451.90 KB 01.04 21. 6. 2023
 E184 - ruianCtiSeznamAdres.pdf (797,00 KB) 01.01 27. 12. 2016
 E185 ruianCtiSeznamZmenAD.pdf1.01 MB 01.00 15. 9. 2019
 E188 - eopCtiAifo.pdf1.20 MB 02.03 26. 8. 2019
 E189 - ecdCtiAifo.pdf1.13 MB 02.02 26. 8. 2019
 E191 - eopCtiHromadneAifo.pdf1.16 MB 02.03 26. 8. 2019
 E192 - ecdCtiHromadneAifo.pdf1.12 MB 02.02 26. 8. 2019
 E194 - eopCtiPodleUdaju.pdf1.09 MB 02.03 24. 8. 2019
 E195 - ecdCtiPodleUdaju.pdf1.14 MB 02.02 26. 8. 2019
 E197 - agendaMediaDataCtiAifo.pdf452.08 KB 01.05 18. 7. 2018
 E198 - agendaMediaDataCtiPodleUdaju.pdf468.25 KB 01.03  26. 9. 2017
 E199 - orgZjistiAis.pdf (661,47 KB) 01.00 14. 7. 2015
 E203 - rppVypisAgendu2.pdf475.48 KB 01.03  27. 4. 2017
 E204 - rppVypisPusobnostOvm2.pdf466.07 KB 01.03 27. 4. 2017
 E214 - rppVypisSeznamKategoriiOvmSpuu.pdf (767,25 KB) 01.00  25. 7. 2017 
 E218 - rppCtiZmenyOvmSpuu.pdf (764,19 KB) 01.00  23. 7. 2017
 E219 - rppCtiEditoraOvmSpuu.pdf (756,78 KB) 01.00  24. 7. 2017 
 E226 - eidentitaCtiAifo.pdf (707,01 KB) 01.00  29. 11. 2017
 E227 - iszrVypisOpravneniPolozky.pdf (699,82 KB) 01.00  10. 5. 2018 
 E230 - rppCtiZmenyUkonuNaZadost.pdf481.10 KB 01.00 25. 7. 2018
 E231 - rppVypisSeznamUkonuNaZadost.pdf497.96 KB 01.00  25. 7. 2018
 E233 - rppVypisPusobnostOvm3.pdf488.84 KB 01.00 25. 7. 2018
 E234 – isuiVyhledejParceluGP.pdf 435.11 KB 01.00  29.10.2018
 E237 – aispCtiZmenyIs.pdf (706.85 KB) 01.00 4. 2. 2019
 E238 – isknCtiVlastniky2.pdf491.83 KB 01.00 15. 7. 2020
 E242d – isknCtiPrvekKDatuKatastralniUzemi.pdf1.16 MB 01.01 26.11.2019
 E242k – isknCtiPrvekKDatuParcela.pdf1.15 MB 01.01 26.11.2019
 E245_rppVypisPusobnostOvm4.pdf469.32 KB 01.00 1. 4. 2020
 E247 - rppVypisUkonNaZadost2.pdf447.32 KB 01.00 1. 4. 2020
 E249a_ruianVyhledejPrvekAdresniMisto2.pdf565.67 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249c_ruianVyhledejPrvekCastObce2.pdf563.57 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249d_ruianVyhledejPrvekKatastralniUzemi2.pdf567.30 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249f_ruianVyhledejPrvekMomc2.pdf572.44 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249g_ruianVyhledejPrvekObvodPrahy2.pdf562.95 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249h_ruianVyhledejPrvekObec2.pdf565.13 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249i_ruianVyhledejPrvekOkres2.pdf565.51 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249j_ruianVyhledejPrvekOrp2.pdf558.52 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249k_ruianVyhledejPrvekParcela2.pdf576.25 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249l_ruianVyhledejPrvekPou2.pdf560.19 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249m_ruianVyhledejPrvekRegionSoudrznosti2.pdf565.67 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249n_ruianVyhledejPrvekSpravniObvod2.pdf569.26 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249p_ruianVyhledejPrvekStavebniObjekt2.pdf561.81 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249q_ruianVyhledejPrvekUlice2.pdf567.40 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249r_ruianVyhledejPrvekVusc2.pdf559.10 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249s_ruianVyhledejPrvekZsj2.pdf562.00 KB 01.00 9. 12. 2020
 E249t_ruianVyhledejPrvekVolebniOkrsek2.pdf562.52 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250a_ruianCtiPrvekAdresniMisto2.pdf620.67 KB 01.01 30. 11. 2021
 E250c_ruianCtiPrvekCastObce2.pdf564.44 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250d_ruianCtiPrvekKatastralniUzemi2.pdf570.70 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250f_ruianCtiPrvekMomc2.pdf575.15 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250g_ruianCtiPrvekObvodPrahy2.pdf565.29 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250h_ruianCtiPrvekObec2.pdf567.65 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250i_ruianCtiPrvekOkres2.pdf561.75 KB 01.00  9. 12. 2020
 E250j_ruianCtiPrvekOrp2.pdf563.99 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250k_ruianCtiPrvekParcela2.pdf621.62 KB 01.01 30. 11. 2021
 E250l_ruianCtiPrvekPou2.pdf563.40 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250m_ruianCtiPrvekRegionSoudrznosti2.pdf567.68 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250n_ruianCtiPrvekSpravniObvod2.pdf564.07 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250o_ruianCtiPrvekStat2.pdf562.57 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250p - ruianCtiPrvekStavebniObjekt2.pdf639.85 KB 01.02 22. 6. 2022
 E250q_ruianCtiPrvekUlice2.pdf564.79 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250r_ruianCtiPrvekVusc2.pdf562.74 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250s_ruianCtiPrvekZsj2.pdf566.17 KB 01.00 9. 12. 2020
 E250t_ruianCtiPrvekVolebniOkrsek2.pdf566.84 KB 01.00 9. 12. 2020
 E251_ruianCtiAdresu2.pdf429.23 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252a_isuiCtiPrvekAdresniMistoKDatu2.pdf520.13 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252c_isuiCtiPrvekCastObceKDatu2.pdf516.27 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252f_isuiCtiPrvekMomcKDatu2.pdf529.78 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252g_isuiCtiPrvekObvodPrahyKDatu2.pdf516.06 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252h_isuiCtiPrvekObecKDatu2.pdf521.06 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252i_isuiCtiPrvekOkresKDatu2.pdf515.16 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252j_isuiCtiPrvekOrpKDatu2.pdf516.33 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252l_isuiCtiPrvekPouKDatu2.pdf518.38 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252m_isuiCtiPrvekRegionSoudrznostiKDatu2.pdf521.36 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252n_isuiCtiPrvekSpravniObvodKDatu2.pdf514.37 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252o_isuiCtiPrvekStatKDatu2.pdf515.83 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252p - isuiCtiPrvekStavebniObjektKDatu2.pdf548.40 KB 01.01 22. 6. 2022
 E252q_isuiCtiPrvekUliceKDatu2.pdf517.46 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252r_isuiCtiPrvekVuscKDatu2.pdf515.94 KB 01.00 9. 12. 2020
 E252s_isuiCtiPrvekZsjKDatu2.pdf516.55 KB 01.00 9. 12. 2020
 E253 -_rosVlozOsobu2.pdf504.31 KB 01.01 12. 6. 2022
 E254 - rosZmenOsobu2.pdf510.28 KB 01.01  12. 6. 2022 
 E255 - rosZapisPravniStav2.pdf440.03 KB 01.01  12. 6. 2022 
 E256_rosCtiIco2.pdf540.81 KB 01.04  3. 7. 2024 
 E257_rosCtiAifo2.pdf584.53 KB 01.04 3. 7. 2024 
 E258_rosCtiSeznamIco2.pdf582.56 KB 01.04 3. 7. 2024 
 E259_rosCtiPodleUdaju2.pdf614.71 KB 01.04  3. 7. 2024 
 E262_rppCtiZmenySluzebVs.pdf434.50 KB 01.00 5. 12. 2020
 E264_rppVypisSeznamSluzebVs.pdf445.97 KB 01.00 5. 12. 2020
 E265_aispVypisSeznamIsV2.pdf474.39 KB 01.00 4. 12. 2023
 E266_aispVypisDetailIs2.pdf442.94 KB 01.00 4. 12. 2023
 E273_rosZapisKontaktniUdaje.pdf457.46 KB 01.00 8. 11. 2021
E274_robVlozObyvatele2.pdf595.10 KB 01.02 26. 4. 2024
 E275_robZmenObyvatele2.pdf628.21 KB 01.02 26. 4. 2024
 E276_robCtiAifo2.pdf551.58 KB 01.00 5. 2. 2024
 E277_robCtiHromadneAifo2.pdf582.8 KB 01.00 5. 2. 2024
 E278_robCtiPodleUdaju2.pdf647.69 KB 01.00 5. 2. 2024
 E279_robOverHromadneAifo2.pdf479.77 KB 01.00 5. 2. 2024 
 E281_ruianVyhledejUup.pdf560.79 KB 01.00  8. 11. 2021
 E282_ruianVyhledejUupEd.pdf 561.67 KB 01.00  8. 11. 2021 
 E283_ruianCtiUup.pdf582.04 KB 01.00  8. 11. 2021
 E284_ruianCtiUupEd.pdf579.23 KB 01.00  8. 11. 2021
 E285_isuiCtiUupKDatu.pdf558.12 KB 01.00 8. 11. 2021 
 E286_isuiCtiStavReklamace.pdf517.99 KB  01.00  8. 11. 2021
 E290 - rppCtiZmenyOpravneni.pdf414.69 KB 01.00 13. 4. 2022
 E291 - rppCtiZmenyAisAgenda.pdf419.59 KB 01.00 13. 4. 2022
 E292_rppCtiZmenyUdajuAgendy.pdf430.27 KB 01.00 13. 4. 2022
 E293_rppVypisAgendu6.pdf437.02 KB 01.00 4. 12. 2023
 E294_rppVypisKategoriiOvmSpuu2.pdf434.35 KB 01.00 4. 12. 2023
 E295_rppVypisOpravneni2.pdf420.75 KB 01.00 4. 12. 2023
 E296_rppVypisOvmSpuu3.pdf471.92 KB 01.00 4. 12. 2023
 E297_rppVypisPusobnostOvm6.pdf434.36 KB 01.00 4. 12. 2023
 E298_rppVypisSeznamPusobnostiOvm3.pdf425.90 KB 01.00 4. 12. 2023
 E299_rppVypisSeznamUdajuAgendy2.pdf436.09 KB 01.00 4. 12. 2023
 E300_rppVypisSluzbuVs2.pdf429.25 KB 01.00 4. 12. 2023
 E301_rppVypisSeznamOpravneni.pdf418.39 KB 01.00 13. 4. 2022
 E302 - rppVypisUdajAgendy.pdf424.50 KB 01.00 13. 4. 2022
 E303_rppVypisSeznamAisAgenda.pdf423.98 KB 01.00 13. 4. 2022
 E304_rppVypisSeznamOvmSpuu2.pdf458.56 KB 01.00 4. 12. 2023
 E305_rppVypisOpravneniRidici.pdf412.59 KB 01.00 13. 4. 2022
 E306_eidentitaCtiProstredekAifo.pdf459.00 KB 01.00 22. 6. 2022 
 E308_aisvEvidujZmenu.pdf583.78 KB 01.00 4. 1. 2024
 E311 – iszrReklamujUdajeRos2.pdf627.68 KB 01.00 21. 6. 2023
 E312 – aispSeznamIsProIszr2.pdf518.35 KB 01.00 30. 6. 2023
 E313_IsuiCtiHraniceZsj.pdf399.71 KB 01.00 27. 9. 2023
 E314_RuianCtiSeznamZmenNespravnost.pdf465.73 KB 01.00 27. 9. 2023
 E315_aisvPrihlasId.pdf563.23 KB 01.00 4. 1. 2024
 E316_aisvOdhlasId.pdf564.77 KB 01.00 4. 1. 2024
 E317_aisvCtiZmeny.pdf550.51 KB 01.00 4. 1. 2024
 E318_aisvCtiZmenyId.pdf572.40 KB 01.00 4. 1. 2024
 E319_aisvCtiZmenyZalozAifo.pdf547.16 KB 01.00 4. 1. 2024
 E320_aisvCtiZmenyZalozIco.pdf537.31 KB 01.00 4. 1. 2024
 E321_aisvCtiCiselnikUdaju.pdf537.50 KB 01.00 4. 1. 2024
 E332 - IsknCtiVlastnictviSNemovitostmi.pdf448.52 KB 01.00 15. 2. 2024
 E335_rppRezaOverOpravneniKZastupovani.pdf437.11 KB 01.00 1. 7. 2024
 E336_rppRezaCtiOpravneniKZastupovani.pdf475.54 KB 01.00 1. 7. 2024
 E337_rppRezaPoskytniZastupujici.pdf503.57 KB 01.00 1. 7. 2024
 E338_rppRezaPoskytniZastupovane.pdf489.83 KB 01.00 1. 7. 2024
 E339_rppRezaCtiZmenyOpravneniKZastupovani.pdf427.39 KB 01.00 1. 7. 2024
 E340_RppRezaCtiSeznamOpravneniKZastupovani.pdf432.11 KB 01.00 1. 7. 2024
 E341_rppRezaCtiDetailOpravneniKZastupovani.pdf499.73 KB 01.00 1. 7. 2024
 E342_rppRezaZapisOpravneniKZastupovani.pdf496.46 KB 01.00 1. 7. 2024
 E343_rppRezaUkonciOpravneniKZastupovani.pdf437.17 KB 01.00 1. 7. 2024
 rob-dereference_v2.pdf372.88 KB 01.00  12. 12. 2021
 Popis_eGON_služeb-obecné_vlastnosti RUIAN.pdf439.92 KB 01.01 14. 12. 2021
 Změny_RÚIAN_-_dopad_do_webových_služeb_ISZR.pdf219.86 KB