NázevPodmínky připojení AIS k ISZR
Typ
Velikost
Datum26. 03. 2019

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům agendových informačních systémů základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro

implementaci připojení AIS k základním registrům prostřednictvím informačního systému

základních registrů.

.

 Verze  2.09