Novinky a informace

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR.

 Verze 10. 6., zveřejněno 21. 4. 2020

Proti předchozí verzi došlo k doplnění popisů služeb E245, E246 a E247.