Praha 3. února 2023

1. Údaje o služebním místě

Ředitel Správy základních registrů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent ve Správě základních registrů, v oddělení řízení provozu IS v odboru provozu IKT, se služebním působištěm/pracovištěm v Praze, Na Vápence 915/14

Číst dál...

Praha 3. února 2023

1. Údaje o služebním místě

Ředitel Správy základních registrů, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada ve Správě základních registrů, v oddělení bezpečnosti, se služebním působištěm/pracovištěm v Praze, Na Vápence 915/14

Číst dál...

Praha 18. ledna 2023

1. Údaje o služebním místě

Ředitel Správy základních registrů jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucího oddělení service desk, v odboru provozu IKT, ve Správě základních registrů, ID: 30286948, se služebním pracovištěm v Praze, Na vápence 915/14.

Číst dál...