1. ISO 9001:2015: Systém managementu kvality pro oblast správy a podporu provozu IT systémů

    ISO 9001 2015
  2.  

  3. ISO/IEC 20000-1:2011: Systém managementu poskytování ICT služeb organizace

    ISO/IEC20000-1:2011
  4.  

  5. ISO/IEC 27001:2013: Systém managementu bezpečnosti informací 

    ISO/IEC 27001:2013

Manažerem kvality byl jmenován Mgr. Ing. Roman Czendlik

 

pdfZpráva z přezkumu plnění kritérií za rok 2020.pdf6 107 KB

V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) souhlasím se zpracováním osobních údajů zde poskytnutých Správě základních registrů, IČ: 72054506 jakožto správci, za účelem zasílání aktuálních informací o plánovaných odstávkách a omezeních provozu formou e-mailu z webových stránek Správy základních registrů. Souhlas uděluji na dobu registrace e-mailu pro odběr. Odběr lze ukončit a souhlas odvolat na formuláři umístěném na odkaz na stránku pro odhlášení z odběru.

Správa základních registrů, IČ: 72054506, jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami.

Jsem si vědom toho, že bez souhlasu se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel mi nemohou být poskytovány aktuální informace z webových stránek Správy základních registrů.

Vím, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat, a to bez udání důvodu. Beru na vědomí, že jeho odvolání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl udělen.