Vyhledávání


 • Vytvoření žádosti o digitální certifikát pro přístup k ZR a ISSS

  Vytvoření žádosti o digitální certifikát pro přístup k ZR a ISSS Postup_pro_vytvoreni_zadosti_o_digitalni_certifikat.pdf1.24 MB22/09/2023, 18:37 certreq.txt306 Bajtů30/08/2022, 13:10 Win32OpenSSL_Light_1_1_0f.zip3.01 MB30/08/2022, 13:10...

  https://www.szrcr.cz/cs/?view=article&id=378:vytvoření-žádosti-o-digitální-certifikát-pro-přístup-k-zr-a-isss&catid=18
 • Měsíční statistiky ORG - srpen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - srpen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/380-měsíční-statistiky-org-srpen-2023
 • Měsíční statistiky ORG - červenec 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - červenec2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/379-měsíční-statistiky-org-červenec-2023
 • Připojení agendových informačních systémů k základním registrům

  Pokud chce některý z orgánů veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů připojit svůj agendový informační systém k informačnímu systému základních registrů (ISZR) nebo k informačnímu systému sdílené služby (ISSS) a využívat služby základních...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/připojení-agendových-informačních-systémů-k-základním-registrům
 • Dostupnost publikačních AIS - Produkce

  https://www.szrcr.cz/cs/isss-egsb/dostupnost-produkce
 • Katalog eGON služeb

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR.

  https://www.szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/64-katalog-egon-služeb
 • Vývojáři agendových informačních systémů

  Zde naleznete informace a potřebné k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů (AIS) pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů (ZR). Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu
 • Podrobný popis eGON služeb základních registrů

  Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb. Základní popis poskytovaných služeb...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru
 • Informační systém sdílené služby (ISSS/eGSB)

  Informační systém sdílené služby (ISSS) je základní rozhraní propojeného datového fondu veřejné správy. Je určen ke sdílení údajů mezi jednotlivými agendovými informačními systémy veřejné správy (AIS). Pokud orgán veřejné moci na základě zákonného...

  https://www.szrcr.cz/cs/isss-egsb
 • Měsíční statistiky ORG - červen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - červen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/374-měsíční-statistiky-org-červen-2023
 • Měsíční statistiky ORG - květen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - květen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/372-měsíční-statistiky-org-květen-2023
 • Testovací data registru osob

  Testovací data ROS komplet.zip37.10 MB16/11/2022, 09:28 00025712.pdf526.70 KB16/11/2022 00063584_.pdf526.50 KB16/11/2022 00231401.pdf529.77 KB16/11/2022 00232122.pdf530.30 KB16/11/2022 00232823.pdf526.52 KB16/11/2022 00236411.pdf526.36 KB16/11/2022...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/testovaci-data-ros
 • Řešení potíží s přihlášením do SDM

  Máte-li problém s přihlášením do CA Service desku SZR s ověřením přes JIP, ujistěte se, že Vám lokální administrátor nastavil ve Správě dat roli Service desk manager Správy základních registrů @ Správa základních registrů. Zároveň je nutné mít správně...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/service-desk-spravy-zakladnich-registru/reseni-potizi-s-prihlasenim-do-sdm
 • Service Desk Sekce Správy základních registrů

  Pro řešení servisních požadavků a incidentů slouží primárně aplikace Service Desk Manager (SDM) na adrese portal.szrcr.cz. Přístup do SDM je možný prostřednictvím autentizačních služeb JIP (přístup Orgán veřejné moci), AD (přístup Zaměstnanci DIA)...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/service-desk-spravy-zakladnich-registru
 • Dokumenty k problematice ROS

  Doplnění informací k rozšíření Registru osob o doručovací adresu osoby a provozovny Rozšíření registru osob o kontaktní údaje osob ROS__oprávnění_k_novému_veřejnému_údaji_I.pdf143.61 KB...

  https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob/dokumenty-k-problematice-ros
 • Měsíční statistiky ORG - duben 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2023 - duben 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/371-měsíční-statistiky-org-duben-2023
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Tyto zásady zpracování osobních údajů poskytují informace o tom, jaké osobní údaje Digitální a informační agentura (dále též jen „DIA“) zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a z jakých důvodů. Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů...

  https://www.szrcr.cz/cs/sekce-szr/ochrana-osobnich-udaju
 • Měsíční statistiky ORG - březen 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden 2022 - březen 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/370-měsíční-statistiky-org-březen-2023
 • Provozní řád ISZR

  Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.

  https://www.szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/21-provozni-rad-iszr
 • Digitalizace veřejné správy pod jednou střechou, DIA zahajuje svou činnost.

  Od 1. dubna 2023 začíná fungovat Digitální a informační agentura (DIA), která bude mít na starosti digitalizaci veřejné správy. Cílem vzniku DIA je posílit a sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům, umožnit...

  https://www.szrcr.cz/cs/archiv-novinek/367-dia-zahajuje-cinnost

Zobrazeno 1 - 20 z 117 nalezených