Vyhledávání


 • Dokumenty k problematice ROS

  Doplnění informací k rozšíření Registru osob o doručovací adresu osoby a provozovny Rozšíření registru osob o kontaktní údaje osob ROS__oprávnění_k_novému_veřejnému_údaji_I.pdf143.61 KB...

  https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob/dokumenty-k-problematice-ros
 • Registr osob

  Základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, zkráceněregistr osob(dále též„ROS“), slouží k evidenci osob uvedených v § 25 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále též...

  https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob
 • O nás

  Správa základních registrů vznikla zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů jako správní úřad, který je podřízen ministerstvu vnitra. Je jeho účetní jednotkou a součástí jeho rozpočtové kapitoly. Správa základních...

  https://www.szrcr.cz/cs/urad/o-nas
 • Žádosti o informace

  Jak postupovat při žádostech o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace Žádosti o poskytnutí informace, dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k...

  https://www.szrcr.cz/cs/urad/zadosti-o-informace
 • Měsíční statistiky ORG - únor 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období prosinec 2022 - únor 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/363-měsíční-statistiky-org-únor-2023
 • Výroční zprávy

  Výroční_zpráva_Správy základních registrů_za_rok_2022.pdf797.81 KB Výroční_zpráva_Správy základních registrů_za_rok_2021.pdf1.05 MB Výroční zpráva Správy základních registrů za rok 2020.pdf 868.89 KB Výroční zpráva Správy základních...

  https://www.szrcr.cz/cs/urad/vyrocni-zpravy
 • Vývojáři agendových informačních systémů

  Zde naleznete informace a potřebné k vývoji/modifikaci agendových informačních systémů (AIS) pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí základních registrů (ZR). Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu
 • Dokumenty k problematice RPP

  Manuál AIS RPP Působnostní Kompendium ohlášení agendy editující ROS.pdf133.93 KB08/03/2022, 10:12 Kompendium_vyplneni_sluzeb_do_ohlaseni_agendy.pdf445.48 KB17/09/2020, 09:10 Kompendium_oznámení_výkonu_agendy_OVM.pdf398.21 KB28/06/2022, 13:27...

  https://www.szrcr.cz/cs/registr-prav-a-povinnosti/dokumenty-k-problematice-rpp
 • Katalog eGON služeb

  Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR.

  https://www.szrcr.cz/cs/dulezite-dokumenty/64-katalog-egon-služeb
 • Testovací data registru osob

  Testovací data ROS komplet.zip37.10 MB16/11/2022, 09:28 00025712.pdf526.70 KB16/11/2022 00063584_.pdf526.50 KB16/11/2022 00231401.pdf529.77 KB16/11/2022 00232122.pdf530.30 KB16/11/2022 00232823.pdf526.52 KB16/11/2022 00236411.pdf526.36 KB16/11/2022...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/testovaci-data-ros
 • Orgány veřejné moci

  Správa základních registrů poskytuje orgánům veřejné moci přístup k aktuálním referenčním údajům v základních registrech a údajům v dalších agendových informačních systémech veřejné správy. Jako správce národního bodu pro identifikaci a autentizaci...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/organy-verejne-moci
 • Občan a podnikatel

  Správa základních registrů (SZR) primárně poskytuje orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného oprávnění služby spojené s využíváním sdíleného datového fondu veřejné správy. Občané a firmy díky tomu nemusí základní údaje (uložené v základních...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel
 • Měsíční statistiky ORG - leden 2023

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období listopad 2022 - leden 2023. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/355-měsíční-statistiky-org-leden-2023
 • Protikorupční program

  Interní protikorupční program Správy základních registrů je vydáván v souladu s pokynem, č. 33/2019 ministra vnitra ze dne 30. srpna 2019, kterým se vydává Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra....

  https://www.szrcr.cz/cs/urad/povinne-zverejnovane-informace/protikorupcni-program
 • Podrobný popis eGON služeb základních registrů

  Podrobný přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní Informačního systému základních registrů. Tento přehled není konečný, bude průběžně rozšiřován dle stavu a nově identifikovaných budoucích potřeb. Základní popis poskytovaných služeb...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru
 • Měsíční statistiky ORG - prosinec 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - prosinec 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/343-měsíční-statistiky-org-prosinec-2022
 • Seznam právnických a podnikajících fyzických osob přihlášených k odběru údajů poskytnutých subjektem údajů

  IČO Název subjektu přihlášeného k odběru poskytovaných referenčních údajů 72054506 Správa základních registrů 00277410 Obec Strakov 86969994 Ing. Zdeněk Ptáček 00576948 Obec Staré Město 28603001 Europe Easy Energy a.s. 27386732 BOHEMIA ENERGY entity...

  https://www.szrcr.cz/cs/sluzby/obcan-a-podnikatel/seznam-prihlasenych-k-odberu-dat
 • Měsíční statistiky ORG - listopad 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - listopad 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/332-měsíční-statistiky-org-listopad-2022
 • Měsíční statistiky ORG - říjen 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - říjen 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/331-měsíční-statistiky-org-říjen-2022
 • Měsíční statistiky ORG - září 2022

  Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období leden - září 2022. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet...

  https://www.szrcr.cz/cs/org-prevodnik-identifikatoru/mesicni-statistiky-org/318-měsíční-statistiky-org-září-2022

Zobrazeno 1 - 20 z 112 nalezených