Dne 20. 9. 2016 bude nasazena upravená  služba S07 rosCtiPodleUdaju. Služba bude nově vracet osoby, u kterých se název osoby nebo textem uvedené jméno a příjmení fyzické osoby nebo textem uvedený adresní údaj plně shoduje s textem zadaného vstupního parametru pro vyhledání osoby. Dosud služba vracela osoby, jejichž údaje obsahovaly zadaný podřetězec na kterékoli pozici v textu údaje.

Počínaje dnem 28. 1. 2016 budou právnickým osobám a podnikajících fyzickým osobám, které mají v registru osob zapsanou datovou schránku, zdarma zasílány výpisy referenčních údajů z registru osob při změně referenčního údaje.

Číst dál …

Dne 30. 7. 2015 spustila Správa základních registrů na základě požadavku správce registru osob (Českého statistického úřadu) vydávání upravených výpisů referenčních údajů z registru osob (dále jen ROS).

Číst dál …