Graf znázorňuje poměr počtu jednotlivých operací za období  leden - červenec 2019. V grafu jsou vidět jen čtyři (pět) nejčastěji volané služby v řádech miliónů, ostatní služby v nižších řádech se v grafu neuplatní. Dále následují grafy znázorňující počet transakcí ORG za období červenec 2018 - červenec 2019 a počet transakcí za měsíc červenec 2019 (po jednotlivých dnech).   

Souhrnná pro všechny AIS červenec

červenec Měsíční statistika AIS 1

červenec Měsíční statistika AIS 2

červenec počet transakcí po dnech

červenec počet transakcí po měsících