Správa základních registrů zahájila rozesílání záznamů o využívání údajů z registru obyvatel za rok 2017 v podobě výpisů, které budou postupně doručovány do datových schránek fyzických osob. Držitelé datových schránek tak mají kontrolu nad tím, kdo, kdy a proč se během loňského kalendářního roku dotazoval na jejich údaje, které jsou v registru obyvatel vedeny jako referenční.

Kdo chce mít přehled o využívání údajů průběžně a nechce čekat na souhrnný roční výpis, může si, má-li zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku fyzické osoby, kdykoli a zdarma nechat zaslat bezplatně výpis (za období nejdéle 2 roky zpětně od podání žádosti) pomocí jednoduchého formuláře na Portálu veřejné správy.

Občané, kteří nemají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku fyzické osoby, mohou kdykoliv zažádat o výpis na kontaktních místech veřejné správy – Czech POINT, zde však zaplatí za vydání ověřeného výpisu 100,-Kč za první a 50,-Kč za každou další stranu výpisu. Z tohoto důvodu doporučujeme předem ověřit počet stran výpisu. 

V případě, že někomu nebude jasné, proč některý orgán veřejné moci pracoval s jeho daty, může se na něj obrátit s žádostí o poskytnutí této informace (v záznamu je uveden ve sloupci "Subjekt (OVM)").

pdfZde naleznete podrobný manuál, jak číst výpis o využívání údajů v registru obyvatel.1.00 MB