V souvislosti s implementací zákona č. 192/2016 Sb. ze dne 25. 5. 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, byly dne 21. 1. 2017 do testovacího prostředí ISZR nasazeny nové editační a publikační služby ROS.  

O podrobnější informace k výše uvedeným službám a jejich testování mohou zájemci požádat prostřednictvím Service Desku Správy základních registrů