Zákonem č. 192/2016 ze dne 25. května 2016, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a některé další zákony, došlo k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a k novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Změny zákona č. 250/2000 Sb. ukládají obecním a krajským úřadům (dále zřizovatelům) vést evidenci o všech jimi zřízených příspěvkových organizacích, úřady se tak stávají editory základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.

pdfPříručka k primárnímu plnění komunálních příspěvkových organizací do registru osob2.58 MB

Změny zákona č. 219/2000 Sb. ukládají organizačním složkám státu (dále zřizovatelům) vést evidenci o všech státních příspěvkových organizacích, které jsou finančně napojeny na jejich rozpočtovou kapitolu státního rozpočtu. Tím se stávají editory základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen ROS).

pdfPříručka k primárnímu plnění státních příspěvkových organizací do registru osob