V sekci Důležité dokumenty byla publikována nová verze katalogu eGon služeb základních registrů. Oproti předchozí verzi došlo k aktualizaci popisu služby E183 a doplnění popisů služeb E242d, E242k a E244