Dostupnost vybraných služeb ROS, RÚIAN a kompozitních služeb uvedených v přiloženém seznamu bude dnem 31. 12. 2022 definitivně ukončena. Od 1. ledna 2023 bude možné využívat pouze nové verze těchto služeb. 

Podrobné popisy všech služeb naleznete zde.

pdfUkončené_služby_k 31.12.2022.pdf111.11 KB